Emri Data e fillimit të punës
Irena Brahimi 03-04-2019
Tomor Skreli 03-04-2019
Nertina Kosova 08-05-2019
Sokol Binaj 03-09-2019
Saida Dollani 01-03-2019
Dhurata Haveri 01-03-2019
Aleks Nikolli 01-03-2019
Dhimiter Lara 01-03-2019
Valbona Vata 01-03-2019
Skender Damini 28-10-2013