Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
70100... 52 Kërkesa Penale Margarita Buhali ***** 02-03-2021
70100... 51 Kërkesa Penale Laurent Fuçia ***** 02-03-2021
52610... 1 Penale Themeli me të mitur Margarita Buhali ***** 01-03-2021
52902... 74 Penale Themeli Sokol Ngresi ***** 01-03-2021
71107... 79 Penale Themeli Laurent Fuçia ***** 01-03-2021
70101... 228 Kërkesa Penale Engert Pellumbi ***** 01-03-2021
71017... 232 Kërkesa Penale Laurent Fuçia ***** 01-03-2021
58344... 926 Penale Themeli Laurent Fuçia ***** 01-03-2021
58325... 930 Penale Themeli Margarita Buhali ***** 01-03-2021
70100... 49 Kërkesa Penale Sokol Ngresi ***** 01-03-2021