Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
70100... 525 Kërkesa Penale Iliba Bezati Kevin Prokuroria Fi... 24-06-2019
70101... 526 Kërkesa Penale Sokol Ngresi Muharrem Prokuroria... 24-06-2019
71018... 528 Kërkesa Penale Petrit Aliaj Oltian 24-06-2019
71017... 534 Kërkesa Penale Klodiana Gjyzari Bledar 24-06-2019
70100... 537 Kërkesa Penale Iliba Bezati Fatos Prokuroria Vl... 24-06-2019
59000... 960 Penale Themeli Skender Damini Ismail Prokuroria F... 24-06-2019
53814... 964 Penale Themeli Klodiana Gjyzari Kledjon Prokuroria ... 24-06-2019
71017... 527 Kërkesa Penale Hysen Saliko Alban 24-06-2019
71018... 530 Kërkesa Penale Skender Damini Oltian 24-06-2019
70100... 536 Kërkesa Penale Skender Damini Prokuroria Vlore 24-06-2019