Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
90100... 342 Kërkesa Civile Iliba Bezati ***** 25-02-2021
12003... 192 Civile Themeli Margarita Buhali ***** 24-02-2021
11233... 269 Urdhëra Ekzekutimi Iliba Bezati ***** 24-02-2021
90101... 301 Kërkesa Civile Skender Damini ***** 23-02-2021
12003... 191 Civile Themeli Margarita Buhali ***** 22-02-2021
12003... 193 Civile Themeli Skender Damini ***** 22-02-2021
21001... 73 Civile Themeli Engert Pellumbi ***** 22-02-2021
21246... 335 Kërkesa Civile Nazmi Troka ***** 22-02-2021
21300... 338 Kërkesa Civile Engert Pellumbi ***** 22-02-2021
21282... 258 Urdhëra Ekzekutimi Margarita Buhali ***** 22-02-2021