Të nderuar lexues !                                                                                                                                                                                                                  Kutia e Ankesave 


Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Apelit Vlorë.


Në kuadrin e përmirësimit të shërbimit administrativ dhe procedurial në gjykatë, në kuadrin e rritjes së transparencës ndaj publikut dhe medias, informimit në kohë dhe të saktë të qytetarëve me veprimtaritë e gjykatës,eshte ndertuar ky portal . Të dhënat mbi çështjet, qofshin ato civile apo penale gjenerohen në këtë faqe në momentin që krijohen gjatë veprimtarisë proceduriale  të lidhur me çështjen përkatëse.  

Falë zhvillimeve në fushën e Teknologjisë së informacionit, tashmë është e mundur që shërbimet e ofruara nga Gjykata të jenë të aksesueshme online nga qytetarët dhe institucionet e tjera si dhe nga OJF të ndryshme.

Gjykata e Apelit Vlore
_______________________________________

Njoftim !

Shpalljet e Gjykatës së Apelit Vlore mund ti shikoni në menu-në PASQYRA E SHTYPIT.

______________________________________________________________________________________________

Njoftim !

Kontaktet e Gjykates se Apelit Vlore si dhe oraret e pritjes se qytetareve ,dhe informacione te tjera kontakti mund t`i shikoni ne menun-ne Na Kontaktoni

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                       Formular per kopje te regjistrimit Audio ne CD