Titulli Publikuar më Veprime
Lista e gjykimeve penale 06.06.2018 05-06-2018
Lista e gjykimeve civile 06.06.2018 05-06-2018
Lista e gjykimeve civile 14.06.2018 05-06-2018
Lista e gjykimeve penale 19.06.2018 05-06-2018
Lista e gjykimeve civile 19.06.2018 05-06-2018
Lista e gjykimeve civile 20.06.2018 05-06-2018
Lista e gjykimeve penale 21.06.2018 05-06-2018
Lista e gjykimeve civile 21.06.2018 05-06-2018
Lista e gjykimeve civile 05.06.2018 23-05-2018
Lista e gjykimeve penale 05.06.2018 23-05-2018