Emri Data e fillimit të punës
Alma Liçaj 09-02-2009
Iliba Bezati 04-11-2015
Sashenka Jonuzaj 05-01-2009
Meme Rexho 05-01-2009
Gjinovefa Gaba 21-03-2011
Sokol Ngresi 07-10-2009
Andi Civici 26-05-2010
Hysen Saliko 02-06-2010
Tomor Skreli 12-07-2013
Skender Damini 28-10-2013