Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52307... 805 Penale Themeli Iliba Bezati Eqerem Aleksander ... 15-03-2019
52706... 809 Penale Themeli Hysen Saliko Fate Prokuroria Lus... 15-03-2019
70100... 297 Kërkesa Penale Margarita Buhali Deshira Prokuroria ... 15-03-2019
70100... 298 Kërkesa Penale Sokol Ngresi Behar Prokuroria Fi... 15-03-2019
70100... 300 Kërkesa Penale Klodiana Gjyzari Saimir Prokuroria F... 15-03-2019
71020... 303 Kërkesa Penale Petrit Aliaj Liljana Prokuroria ... 15-03-2019
71017... 305 Kërkesa Penale Hysen Saliko Mirush Prokuroria F... 15-03-2019
70101... 309 Kërkesa Penale Nazmi Troka Mirela Prokuroria L... 15-03-2019
70100... 310 Kërkesa Penale Skender Damini Myftar Alban Proku... 15-03-2019
58345... 806 Penale Themeli Nazmi Troka Qamil Prokuroria Fi... 15-03-2019