Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
70100... 738 Kërkesa Penale Petrit Aliaj Prokuroria Vlore 18-09-2018
70100... 741 Kërkesa Penale Klodiana Gjyzari Arshi Prokuroria Vl... 18-09-2018
71107... 128 Penale Themeli Alma Liçaj Festim Prokuroria V... 18-09-2018
71107... 131 Penale Themeli Brikena Ukperaj-Lubonja Gramoz Prokuroria L... 18-09-2018
71008... 736 Kërkesa Penale Margarita Buhali Brahim Prokuroria V... 18-09-2018
70100... 744 Kërkesa Penale Hysen Saliko Prokuroria Fier 18-09-2018
58325... 1220 Penale Themeli Nazmi Troka Aleksander Prokuror... 18-09-2018
70100... 737 Kërkesa Penale Skender Damini Tomor Prokuroria Vl... 18-09-2018
70100... 742 Kërkesa Penale Iliba Bezati Prokuroria Fier 18-09-2018
58339... 1219 Penale Themeli Petrit Aliaj Robert Prokuroria V... 18-09-2018