Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71018... 848 Kërkesa Penale Petrit Aliaj Denis 12-11-2018
71018... 851 Kërkesa Penale Hysen Saliko Fiorel 12-11-2018
71017... 853 Kërkesa Penale Brikena Ukperaj-Lubonja Et'hem 12-11-2018
70100... 855 Kërkesa Penale Petrit Aliaj Prokuroria Fier 12-11-2018
71008... 860 Kërkesa Penale Sokol Ngresi Prokuroria Vlore 12-11-2018
71018... 844 Kërkesa Penale Margarita Buhali Xhuljano 12-11-2018
71008... 846 Kërkesa Penale Nazmi Troka Levend 12-11-2018
70100... 857 Kërkesa Penale Iliba Bezati Islam Prokuroria Lu... 12-11-2018
71020... 858 Kërkesa Penale Margarita Buhali Prokuroria Lushnje 12-11-2018
71008... 843 Kërkesa Penale Brikena Ukperaj-Lubonja Lorenc Prokuroria B... 12-11-2018