Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53101... 1566 Penale Themeli Nazmi Troka Pellumb Prokuroria ... 07-12-2017
71017... 548 Kërkesa Penale Brikena Ukperaj-Lubonja Marius 07-12-2017
70100... 550 Kërkesa Penale Margarita Buhali Andrea Prokuroria F... 07-12-2017
70101... 552 Kërkesa Penale Iliba Bezati Zymbyle Prokuroria ... 07-12-2017
59107... 1567 Penale Themeli Klodiana Gjyzari Besnik Prokuroria F... 07-12-2017
52111... 1574 Penale Themeli Brikena Ukperaj-Lubonja Kastriot Prokuroria... 07-12-2017
70101... 553 Kërkesa Penale Skender Damini Mina Tani, Prokuror... 07-12-2017
71008... 554 Kërkesa Penale Alma Liçaj Mehmet Prokuroria F... 07-12-2017
71106... 1568 Penale Themeli Sokol Ngresi Adriatik Prokuroria... 07-12-2017
58344... 1570 Penale Themeli Alma Liçaj Miklovan Prokuroria... 07-12-2017