Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
70100... 194 Kërkesa Penale Sokol Ngresi Elton Prokuroria Be... 18-01-2019
58325... 730 Penale Themeli Nazmi Troka Artur Prokuroria Vl... 18-01-2019
70100... 183 Kërkesa Penale Sokol Ngresi Prokuroria Vlore 18-01-2019
70100... 185 Kërkesa Penale Petrit Aliaj Prokuroria Vlore 18-01-2019
71017... 192 Kërkesa Penale Petrit Aliaj Elsi Prokuroria Fie... 18-01-2019
70101... 193 Kërkesa Penale Sokol Ngresi Krenar Prokuroria B... 18-01-2019
71001... 196 Kërkesa Penale Klodiana Gjyzari Ferdinand Prokurori... 18-01-2019
70100... 201 Kërkesa Penale Iliba Bezati Ilirjan Prokuroria ... 18-01-2019
71107... 59 Penale Themeli Margarita Buhali Florian Prokuroria ... 18-01-2019
58317... 729 Penale Themeli Iliba Bezati Blendo (Edison) Pro... 18-01-2019