Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71107... 118 Penale Themeli Hysen Saliko Joan (Alias Luan) P... 20-07-2018
61007... 172 Masa Sigurimi Nazmi Troka Prokuroria Vlore 18-07-2018
61007... 171 Masa Sigurimi Nazmi Troka Prokuroria Vlore 18-07-2018
71106... 1137 Penale Themeli Margarita Buhali Romeo Prokuroria Vl... 16-07-2018
52307... 1147 Penale Themeli Margarita Buhali Dorian Prokuroria L... 16-07-2018
58345... 1151 Penale Themeli Klodiana Gjyzari Ervis Prokuroria Fi... 16-07-2018
70100... 648 Kërkesa Penale Alma Liçaj Prokuroria Vlore 16-07-2018
70101... 651 Kërkesa Penale Margarita Buhali Lefter Prokuroria V... 16-07-2018
70100... 654 Kërkesa Penale Nazmi Troka Prokuroria Berat Ko... 16-07-2018
70101... 659 Kërkesa Penale Skender Damini Shenasi Jaupaj Prok... 16-07-2018