Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60001... 422 Masa Sigurimi Flutura Skenderi Prokuroria E Rrethi... 07-06-2019
79000... 3637 Penale Themeli Fatmira Hajdari Samil Prokuroria E ... 07-06-2019
60001... 428 Masa Sigurimi Flutura Skenderi Prokuroria E Rrethi... 07-06-2019
61005... 431 Masa Sigurimi Flutura Skenderi Prokuroria E Rrethi... 07-06-2019
60001... 421 Masa Sigurimi Flutura Skenderi Prokuroria E Rrethi... 07-06-2019
61020... 424 Masa Sigurimi Flutura Skenderi Prokuroria E Rrethi... 07-06-2019
61020... 425 Masa Sigurimi Flutura Skenderi Prokuroria E Rrethi... 07-06-2019
79000... 3638 Penale Themeli Alaudin Malaj Prokuroria E Rrethi... 07-06-2019
60001... 432 Masa Sigurimi Flutura Skenderi Prokuroria E Rrethi... 07-06-2019
60001... 423 Masa Sigurimi Flutura Skenderi Prok.E Gjykates Se R... 07-06-2019