Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
90108... 1060 Kërkesa Civile Evjeni Sinojmeri Dashamir A.K.K.Pron... 20-04-2016
90004... 1061 Kërkesa Civile Gramoz Levanaj Fatmir Prokuroria E... 20-04-2016
21240... 3918 Civile Themeli Artur Kalaja Drejtoria E Pergjith... 20-04-2016
21309... 3921 Civile Themeli Edlira Petri Luljeta O.Sh.E.E. S... 20-04-2016
12003... 3926 Civile Themeli Maria Qirjazi Rajmond Rezidenca S... 20-04-2016
21233... 3930 Civile Themeli Gramoz Levanaj Pashk Agjencia E Kt... 20-04-2016
11115... 3936 Civile Themeli Alaudin Malaj Myrshit Liljana Bu... 20-04-2016
21274... 3922 Civile Themeli Zegjine Sollaku Shoqëria “Executores... 20-04-2016
21240... 3925 Civile Themeli Zamir Poda Ismail Shoqëria “Ed... 20-04-2016
21001... 3929 Civile Themeli Ridvan Hado Olsi Albana 20-04-2016