Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
23000... 3919 Civile Themeli Gjin Gjoni Elisabeta Roland 20-04-2016
21240... 3927 Civile Themeli Ilir Toska O.Sh.E.E. Sha Shoqe... 20-04-2016
21233... 3930 Civile Themeli Gramoz Levanaj Pashk Agjencia E Kt... 20-04-2016
12003... 3932 Civile Themeli Metush Saraçi Ali O.Sh.E.E. Sha 20-04-2016
11112... 3934 Civile Themeli Ridvan Hado Alketa Irena Dorin... 20-04-2016
23000... 3935 Civile Themeli Zamir Poda Ersida Altin 20-04-2016
11115... 3936 Civile Themeli Alaudin Malaj Myrshit Liljana Bu... 20-04-2016
90900... 1058 Kërkesa Civile Ervin Metalla Shoqeria Permbarimor... 20-04-2016
21274... 1059 Kërkesa Civile Ilir Toska Aksel Shoqëria Përm... 20-04-2016
90108... 1060 Kërkesa Civile Evjeni Sinojmeri Dashamir A.K.K.Pron... 20-04-2016