Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21274... 2854 Kërkesa Civile Elona Toro Shoqëria “Halili” Sh... 27-11-2019
14000... 6161 Civile Themeli Artur Gaxha Blodiner Shoqëria “... 27-11-2019
21274... 2855 Kërkesa Civile Edlira Petri Banka Amerikane E In... 27-11-2019
14000... 2856 Kërkesa Civile Gramoz Levanaj Drejtoria E Administ... 27-11-2019
21282... 6163 Civile Themeli Gramoz Levanaj Shoqëria “Vigand Kon... 27-11-2019
21258... 6160 Civile Themeli Elbana Lluri Bashkia Shijak Shoq... 27-11-2019
14000... 6162 Civile Themeli Zegjine Sollaku Elvira “Banka Ameri... 27-11-2019
11233... 2844 Kërkesa Civile Elbana Lluri Shoqëria “Final” Sha... 25-11-2019
11233... 2848 Kërkesa Civile Ridvan Hado Shoqëria Tregtare “B... 25-11-2019
11233... 2852 Kërkesa Civile Flutura Skenderi Fuat Ilir 25-11-2019