Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21233... 1832 Kërkesa Civile Flutura Skenderi Selman Edlira Lulj... 09-04-2019
21291... 1835 Kërkesa Civile Gramoz Levanaj Mario Agjensia E Tr... 09-04-2019
21291... 1833 Kërkesa Civile Fatri Islamaj Komuniteti Alevian I... 09-04-2019
21237... 1834 Kërkesa Civile Asim Vokshi Shoqeria Banka E Tir... 09-04-2019
11115... 1836 Kërkesa Civile Fatri Islamaj Sherbimi Permbarimor... 09-04-2019
21250... 4905 Civile Themeli Zegjine Sollaku Fran Drejtoria Rajo... 09-04-2019
21282... 4913 Civile Themeli Flutura Skenderi Aleksander Oshee Sh... 09-04-2019
21291... 4906 Civile Themeli Artur Gaxha Indrit Anila 09-04-2019
11211... 4907 Civile Themeli Artur Kalaja Artur Megatek Sh.P.... 09-04-2019
90800... 44 Civile Themeli Artur Kalaja Hume Selim 09-04-2019