Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21284... 4146 Civile Themeli Maria Qirjazi 02-05-2018
11211... 4149 Civile Themeli Gjin Gjoni 02-05-2018
21246... 4152 Civile Themeli Elbana Lluri 02-05-2018
21283... 4144 Civile Themeli Artur Kalaja 02-05-2018
90006... 128 Kërkesa Civile Gjin Gjoni 02-05-2018
21003... 4150 Civile Themeli Edlira Petri 02-05-2018
90900... 1683 Kërkesa Civile Fatri Islamaj 02-05-2018
21283... 4145 Civile Themeli Edlira Petri 02-05-2018
21250... 4153 Civile Themeli Elbana Lluri 02-05-2018
21253... 1682 Kërkesa Civile Artur Kalaja 02-05-2018