Title Published on Actions
Njoftim per vend te lire pune pranim ne sherbim civil 2021 - SEKRETARE GJYQESORE - afati 05.03.2021 19/02/2021
Njoftim per vend te lire pune pranim ne sherbim civil 2021 - SEKRETARE GJYQESORE - afati 05.03.2021
Mbyllje procedure - 2 SEKRETARE GJYQESORE 18/02/2021
Mbyllje procedure - 2 SEKRETARE GJYQESORE
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 17.02.2021 - PERSERITJA E TESTIMIT PER VEND PUNE SEKRETARE 18/02/2021
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 17.02.2021 - PERSERITJA E TESTIMIT PER VEND PUNE SEKRETARE
Vleresim paraprak - 2 SEKRETARE GJYQESORE - FAZA E DYTE date 15.02.2021 09/02/2021
Vleresim paraprak pranim ne sherbimin civil 2021 - 2 SEKRETARE GJYQESORE - FAZA E DYTE date 15.02.2021
Njoftim per vend te lire pune pranim ne sherbim civil 2021 - SEKRETARE GJYQESORE - afati 05.02.2021 22/01/2021
Njoftim per vend te lire pune pranim ne sherbim civil 2021 - SEKRETARE GJYQESORE - afati 05.02.2021
Mbylje procedure te levizjes paralele 2021 - NJOFTIM PER 2 VENDE TE LIRA PUNE - SEKRETARE GJYQESORE 22/01/2021
Mbylje procedure te levizjes paralele 2021 - NJOFTIM PER 2 VENDE TE LIRA PUNE - SEKRETARE GJYQESORE
NJOFTIM PER 2 VENDE TE LIRA PUNE - SEKRETARE GJYQESORE - afati 20.01.2021 12/01/2021
NJOFTIM PER 2 VENDE TE LIRA PUNE - SEKRETARE GJYQESORE - afati 20.01.2021