Title Published on Actions
LISTA NENTOR 2020 23/10/2020
LISTA NENTOR 2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYRA - TETOR 2020 23/10/2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYRA - TETOR 2020
LISTA TETOR 2020 19/10/2020
LISTA TETOR 2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYRA - SHTATOR 2020 01/10/2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYRA - SHTATOR 2020
LISTA E GJYQEVE SHTATOR 2020 25/09/2020
LISTA E GJYQEVE SHTATOR 2020
VENDIM - 10.03.20 PEZULLIMI I VEPRIMTARISE DHE SHERBIMEVE GJYQESORE 11/03/2020
VENDIM - 10.03.20 PEZULLIMI I VEPRIMTARISE DHE SHERBIMEVE GJYQESORE
NJOFTIM - PEZULLIMI I VEPRIMTARISE DHE SHERBIMEVE GJYQESORE 10/03/2020
NJOFTIM - PEZULLIMI I VEPRIMTARISE DHE SHERBIMEVE GJYQESORE
VENDIM PER SHORTIN ELEKTRONIK DATE 15.01.2020 16/01/2020
VENDIM PER SHORTIN ELEKTRONIK DATE 15.01.2020
NJOFTIM SHORTI ELEKTRONIK I DATES 12.12.2019 HIDHET ME DATE 16.12.2019 12/12/2019
NJOFTIM SHORTI ELEKTRONIK I DATES 12.12.2019 HIDHET ME DATE 16.12.2019
SHPALLJE Seance e caktuar për NEZIHAT QAZIM GJYREZI me datë 23.12.2019 ora 10.50 04/12/2019
SHPALLJE Seance e caktuar për NEZIHAT QAZIM GJYREZI me datë 23.12.2019 ora 10.50