Title Published on Actions
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio ne seance gjyqesore
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio ne seance gjyqesore
Formulari i kerkeses se regjistrimit audio ne seance
Formulari i kerkeses se regjistrimit audio ne seance
Informacion rreth sistemit audio (RDA)
Informacion rreth sistemit audio (RDA)
Informacion rreth sistemit audio te instaluar ne gjykata (RDA)
Informacion rreth sistemit audio te instaluar ne gjykata (RDA)
Kontaktet e NMP ne Gjykatat e RSH
Kontaktet e NMP ne Gjykatat e RSH
NJOFTIM - PEZULLIMI I VEPRIMTARISE DHE SHERBIMEVE GJYQESORE date 10.03.2020
NJOFTIM - PEZULLIMI I VEPRIMTARISE DHE SHERBIMEVE GJYQESORE date 10.03.2020
NJOFTIM I KLGJ 22.04.2020
NJOFTIM I KLGJ 22.04.2020
NJOFTIM I KLGJ 24.04.2020
NJOFTIM I KLGJ 24.04.2020
NJOFTIM I KLGJ PER PORTALIN E GJYKATAVE - 15.06.2020
NJOFTIM I KLGJ PER PORTALIN E GJYKATAVE - 15.06.2020