Title Published on Actions
RREGULLORE-PËR-KOMUNIKIMIN-E-KËSHILLIT-TË-LARTË-GJYQËSOR-ME-MEDIAN 14/12/2020
RREGULLORE-PËR-KOMUNIKIMIN-E-KËSHILLIT-TË-LARTË-GJYQËSOR-ME-MEDIAN
PLANI-STRATEGJIK-I-KOMUNIKIMIT-PËR-SISTEMIN-GJYQËSOR 14/12/2020
PLANI-STRATEGJIK-I-KOMUNIKIMIT-PËR-SISTEMIN-GJYQËSOR
Deklaratë e KLGJ per Respektimin e Figures se Gjyqtarit - 29.10.2020
Deklaratë e KLGJ per Respektimin e Figures se Gjyqtarit - 29.10.2020
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio ne seance gjyqesore
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio ne seance gjyqesore
Formulari i kerkeses se regjistrimit audio ne seance
Formulari i kerkeses se regjistrimit audio ne seance
Informacion rreth sistemit audio (RDA)
Informacion rreth sistemit audio (RDA)
Informacion rreth sistemit audio te instaluar ne gjykata (RDA)
Informacion rreth sistemit audio te instaluar ne gjykata (RDA)
Kontaktet e NMP ne Gjykatat e RSH
Kontaktet e NMP ne Gjykatat e RSH
NJOFTIM - PEZULLIMI I VEPRIMTARISE DHE SHERBIMEVE GJYQESORE date 10.03.2020
NJOFTIM - PEZULLIMI I VEPRIMTARISE DHE SHERBIMEVE GJYQESORE date 10.03.2020