Title Published on Actions
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 17.02.2021 - PERSERITJA E TESTIMIT PER VEND PUNE SEKRETARE 18/02/2021
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 17.02.2021 - PERSERITJA E TESTIMIT PER VEND PUNE SEKRETARE
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 08.02.2021 - SIGURIA NE GJYKATA 11/02/2021
Mbledhja e Këshillit të Gjykatës - date 08.02.2021 - SIGURIA NE GJYKATA