Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
21236... 1268 Civile Themeli Vojsava Osmanaj Vitore Drejtoria Ra... 23/09/2020
21253... 1281 Civile Themeli Valbona Vata Syl Lindita Shoqër... 23/09/2020
90103... 304 Kërkesa Civile Vojsava Osmanaj Ersi Fejzi Kimete ... 23/09/2020
21236... 1273 Civile Themeli Astrit Kalaja Drande Drejtoria Ra... 23/09/2020
21236... 1276 Civile Themeli Vojsava Osmanaj Prendë Drejtoria Ra... 23/09/2020
21236... 1278 Civile Themeli Vojsava Osmanaj Zoje Drejtoria Rajo... 23/09/2020
11233... 174 Kërkesa Civile Valbona Vata Aleksandër 23/09/2020
21250... 1267 Civile Themeli Astrit Kalaja Sabrije Drejtoria R... 23/09/2020
21234... 1269 Civile Themeli Valbona Vata Hile Operatori I Si... 23/09/2020
21236... 1272 Civile Themeli Vojsava Osmanaj Age Drejtoria Rajon... 23/09/2020