Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.07.2019 24-07-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.07.2019
VENDIM ADMINISTRATIV - 3 GJYKIMET E DATES 25.07.19 SHTYHEN ME DATE 29.07.19 24-07-2019
VENDIM ADMINISTRATIV - 3 GJYKIMET E DATES 25.07.19 SHTYHEN ME DATE 29.07.19
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 19.07.2019 19-07-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 19.07.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.07.2019 19-07-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.07.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 16.07.2019 17-07-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 16.07.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.07.2019 12-07-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.07.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 09.07.2019 10-07-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 09.07.2019
SHPALLJE FITUESI - Njoftim per vend te lire Pune 05.06.2019-17.06.2019 SEKRETARE GJYQESORE 2019 08-07-2019
SHPALLJE FITUESI - Njoftim per vend te lire Pune 05.06.2019-17.06.2019 SEKRETARE GJYQESORE 2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 03.07.2019 04-07-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 03.07.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 27.06.2019 28-06-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 27.06.2019