Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.10.2019 14-10-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.10.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 10.10.2019.2 14-10-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 10.10.2019.2
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 10.10.2019 10-10-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 10.10.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 08.10.2019 (2) 10-10-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 08.10.2019 (2)
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 08.10.2019 09-10-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 08.10.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 07.10.2019 07-10-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 07.10.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 03.10.2019 03-10-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 03.10.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 02.10.2019 03-10-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 02.10.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 27.09.2019 27-09-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 27.09.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 26.09.2019 27-09-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 26.09.2019