Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.11.2018 16-11-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.11.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 06.11.2018 07-11-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 06.11.2018
SHPALLJE Seance e caktuar për DRISEN SELIM SEKJA me datë 14.11.2018 ora 14.20 02-11-2018
SHPALLJE Seance e caktuar për DRISEN SELIM SEKJA me datë 14.11.2018 ora 14.20
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 29.10.18 30-10-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 29.10.18
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 24.10.2018 25-10-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 24.10.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 22.10.2018 24-10-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 22.10.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 24.09.2018 19-10-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 24.09.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.10.2018 16-10-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.10.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 08.10.2018 10-10-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 08.10.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 04.10.2018 09-10-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 04.10.2018