Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA 16.01.2020 17-01-2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA 16.01.2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA 15.01.2020 16-01-2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA 15.01.2020
VENDIM PER SHORTIN ELEKTRONIK DATE 15.01.2020 16-01-2020
VENDIM PER SHORTIN ELEKTRONIK DATE 15.01.2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA 09.01.2020 13-01-2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA 09.01.2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA 07.01.2020 07-01-2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA 07.01.2020
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.12.2019.2 26-12-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.12.2019.2
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.12.2019 23-12-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.12.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.12.2019 23-12-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.12.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 20.12.2019 23-12-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 20.12.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 19.12.2019 23-12-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 19.12.2019