Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 19.04.2019 19-04-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 19.04.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.04.2019 19-04-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.04.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 17.04.2019 19-04-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 17.04.2019
SHPALLJE Seance e caktuar për LILJAN JAKUP KAZIU me datë 02.05.2019 ora 12.30 19-04-2019
SHPALLJE Seance e caktuar për LILJAN JAKUP KAZIU me datë 02.05.2019 ora 12.30
SHPALLJE Seance e caktuar për EDMOND LLESH SELALA me datë 24.04.2019 ora 13.20 18-04-2019
SHPALLJE Seance e caktuar për EDMOND LLESH SELALA me datë 24.04.2019 ora 13.20
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.04.2019 16-04-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.04.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 12.04.2019 12-04-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 12.04.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.04.2019 11-04-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.04.2019
STATISTIKAT E ÇESHTJEVE -TREMUJORI I PARE 2019 11-04-2019
STATISTIKAT E ÇESHTJEVE -TREMUJORI I PARE 2019
ANALIZA VJETORE PER VITIN 2018 11-04-2019
ANALIZA VJETORE PER VITIN 2018