Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.02.2019 18-02-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.02.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 13.02.2019 14-02-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 13.02.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.02.2019 12-02-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.02.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 08.02.2019 12-02-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 08.02.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 06.02.2019 07-02-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 06.02.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 31.01.2019 05-02-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 31.01.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 30.01.2019 01-02-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 30.01.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 29.01.2019 30-01-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 29.01.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 24.01.2019 24-01-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 24.01.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.01.2019 23-01-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 23.01.2019