Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 21,22.02.2018 23-02-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 21,22.02.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.02.2018 20-02-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.02.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 01.02.2018 07-02-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 01.02.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 31.01.2018 01-02-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 31.01.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 29.01.2018 01-02-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 29.01.2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 17.01.2018 19-01-2018
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 17.01.2018
Njoftim per vend pune SEKREARE 13-11-2017
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III,IV dhe VI, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Gjykata e Apelit Shkodër, shpall procedurat për pranimin në detyren e sekretares gjyqesore për për pozicionin: SEKRETARE GJYQESORE Afati për dorëzimin e dokumentave, data 28.11.2017
Vendimi i ri per shortin 26-10-2017
Vendimi i ri per shortin.
DEKLARATE PER MEDIA 26-10-2017
DEKLARATE PER MEDIA
SHPALLJE Seance e caktuar për ERGYS FERID NIKSHIQI me datë 30.10.2017 ora 13:00 17-10-2017
SHPALLJE Seance e caktuar për ERGYS FERID NIKSHIQI me datë 30.10.2017 ora 13:00