Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 04.12.2019 05-12-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 04.12.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 03.12.2019 05-12-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 03.12.2019
SHPALLJE Seance e caktuar për NEZIHAT QAZIM GJYREZI me datë 23.12.2019 ora 10.50 04-12-2019
SHPALLJE Seance e caktuar për NEZIHAT QAZIM GJYREZI me datë 23.12.2019 ora 10.50
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 26.11.2019 27-11-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 26.11.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 22.11.2019.2 22-11-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 22.11.2019.2
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 22.11.2019 22-11-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 22.11.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 20.11.2019 21-11-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 20.11.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.11.2019.2 20-11-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.11.2019.2
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.11.2019 18-11-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.11.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.11.2019.2 18-11-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 15.11.2019.2