Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.06.2019 19-06-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 18.06.2019
Njoftim - VLERESIM PARAPRAK I DOKMENTAVE 05.06.2019-17.06.2019 SEKRETARE GJYQESORE 18-06-2019
Njoftim - VLERESIM PARAPRAK I DOKMENTAVE 05.06.2019-17.06.2019 SEKRETARE GJYQESORE KONKURSI DO TE ZHVILLOHET ME DATE 01.07.2019, ORA 14:00
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 13.06.2019 13-06-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 13.06.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.06.2019 13-06-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 11.06.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 05.06.2019 13-06-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 05.06.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 03.06.2019 13-06-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 03.06.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 07.06.2019 07-06-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 07.06.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 30.05.2019 30-05-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 30.05.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 28.05.2019 29-05-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 28.05.2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 24.05.2019 27-05-2019
LISTA E SEANCAVE TE SHTYERA TE DATES 24.05.2019