Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE Seance e caktuar për ERGYS FERID NIKSHIQI me datë 30.10.2017 ora 13:00 17-10-2017
SHPALLJE Seance e caktuar për ERGYS FERID NIKSHIQI me datë 30.10.2017 ora 13:00
Shpallje për vend të lirë pune Specialist/e në Sektorin e Informatikës. 17-10-2017
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III,IV dhe VI, të Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Gjykata e Apelit Shkodër, shpall procedurat për pranimin në detyren informaticienit për kategorinë ekzekutive, për pozicionin: -1 (një) Specialist/e, në Sektorin e Informatikës, me kategorinë e pagës IV- A Afati për dorëzimin e dokumentave, data 01.11.2017