Nr.

Data e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i    kërkesës

Tarifa

1

01.09.2016

Kopje e plote e listës/organikës së stafit që punon në Gjykatën e Apelit Shkodër duke përfshirë rolin/funksionin e punës,emër,mbiemër,adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit për përdorim zyrtar.

19.09.2016

Pranuar

S’ka

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10