Koordinatori për të drejtën e informimit
Greta LALOSHI

Kontakt:       greta.laloshi@gjykata.gov.al


Tel:               +355 222 47228