Titulli Publikuar më Veprime
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio ne seance gjyqesore
Formulari i kerkeses per kopje te regjistrimit audio ne seance gjyqesore
Formulari i kerkeses se regjistrimit audio ne seance
Formulari i kerkeses se regjistrimit audio ne seance
Informacion rreth sistemit audio (RDA)
Informacion rreth sistemit audio (RDA)
Informacion rreth sistemit audio te instaluar ne gjykata (RDA)
Informacion rreth sistemit audio te instaluar ne gjykata (RDA)
Rreth regjistrimit te seancave me sistemin AUDIO
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Udhezimi i ministrit per mbajtjen e procesverbalit te seances me regjistrim audio
Formulari i kerkeses se regjistrimit audio
x
x