Emri Data e fillimit të punës
Fuat Vjerdha 27-03-2007
Lindita Hoxha 27-03-2007
Astrit Kalaja 27-03-2007
Luan Dervishi 07-05-2007
Valbona Vata 23-01-2013
Marina Rraboshta 20-05-2013
Selim Kryeziu 20-05-2013
Hajrie Muçmata 27-04-2016
Aleks Nikolli 27-04-2016
Vojsava Osmanaj 14-11-2016