Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52111... 1102 Penale Themeli Fuat Vjerdha Elton Prokuroria E ... 18-05-2018
58325... 1103 Penale Themeli Aleks Nikolli Arven Prokuroria E ... 18-05-2018
61007... 112 Masa Sigurimi Hajrie Muçmata Xhavit Prokuroria E... 18-05-2018
58318... 1101 Penale Themeli Luan Dervishi Zef Prokuroria E Ap... 18-05-2018
52105... 1104 Penale Themeli Hajrie Muçmata Edmond Mirash Prok... 18-05-2018
61008... 111 Masa Sigurimi Selim Kryeziu Gjovalin Prokuroria... 18-05-2018
61008... 113 Masa Sigurimi Hajrie Muçmata Xhavit Prokuroria E... 18-05-2018
61004... 194 Masa Sigurimi Selim Kryeziu Prokuroria Pranë Gjy... 18-05-2018
53005... 1099 Penale Themeli Hajrie Muçmata Fatmir Prokuroria E... 18-05-2018
58325... 1100 Penale Themeli Selim Kryeziu Florjan Prokuroria ... 18-05-2018