Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61005... 266 Masa Sigurimi Vojsava Osmanaj Sajmir Prokuroria E... 04-12-2019
61005... 268 Masa Sigurimi Vojsava Osmanaj Refail Prokuroria E... 04-12-2019
61005... 269 Masa Sigurimi Vojsava Osmanaj Kujtim Prokuroria E... 04-12-2019
61011... 443 Masa Sigurimi Lindita Hoxha Kolë Prokuroria E A... 04-12-2019
61008... 267 Masa Sigurimi Valbona Vata Edi Prokuroria E Ap... 04-12-2019
61007... 270 Masa Sigurimi Vojsava Osmanaj Selim Prokuroria E ... 04-12-2019
52909... 702 Penale Themeli Vojsava Osmanaj Xhevahir Prokuroria... 04-12-2019
61007... 442 Masa Sigurimi Vojsava Osmanaj Aldo Prokuroria E A... 03-12-2019
71008... 375 Kërkesa Penale Aleks Nikolli Luigj Prokuroria E ... 03-12-2019
71008... 374 Kërkesa Penale Astrit Kalaja Prokuroria E Apelit ... 02-12-2019