Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60004... 402 Masa Sigurimi Vojsava Osmanaj Zamira 14-10-2019
60001... 232 Masa Sigurimi Selim Kryeziu Prokuroria E Apelit ... 11-10-2019
52909... 647 Penale Themeli Valbona Vata Prokuroria E Apelit ... 11-10-2019
58328... 646 Penale Themeli Marina Rraboshta Aldo Astrit Daniel... 10-10-2019
70100... 324 Kërkesa Penale Hajrie Muçmata Prokuroria E Apelit ... 10-10-2019
61007... 231 Masa Sigurimi Astrit Kalaja Andrian Prokuroria ... 10-10-2019
70100... 321 Kërkesa Penale Selim Kryeziu Dul Mark Pllumb N... 09-10-2019
53101... 643 Penale Themeli Vojsava Osmanaj Bardhok Ersi Proku... 09-10-2019
70100... 320 Kërkesa Penale Selim Kryeziu Ilir Prokuroria E A... 09-10-2019
53005... 640 Penale Themeli Vojsava Osmanaj Gjergj Prokuroria E... 09-10-2019