Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
61007... 213 Masa Sigurimi Luan Dervishi Dritan Prokuroria E... 06-07-2017
61005... 214 Masa Sigurimi Luan Dervishi Mirgen Prokuroria E... 06-07-2017
61005... 210 Masa Sigurimi Luan Dervishi Artur (Shahir) Prok... 05-07-2017
71008... 243 Kërkesa Penale Astrit Kalaja Drssh Shkodër 05-07-2017
61008... 211 Masa Sigurimi Luan Dervishi Lazer Prokuroria E ... 05-07-2017
61008... 212 Masa Sigurimi Luan Dervishi Paulin Prokuroria E... 05-07-2017
58325... 1442 Penale Themeli Fuat Vjerdha Alban Prokuroria E ... 05-07-2017
51004... 1443 Penale Themeli Lindita Hoxha Ergent Ilmi Sherif... 05-07-2017
61008... 205 Masa Sigurimi Luan Dervishi Leonard Prokuroria ... 04-07-2017
61005... 207 Masa Sigurimi Luan Dervishi Pjeter Prokuroria E... 04-07-2017