Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21234... 1493 Civile Themeli Selim Kryeziu Ervis Shoqëria E Si... 11-10-2019
11233... 212 Kërkesa Civile Hajrie Muçmata Final Sha 11-10-2019
11233... 213 Kërkesa Civile Aleks Nikolli Final Sha 11-10-2019
21245... 401 Kërkesa Civile Vojsava Osmanaj Halit 11-10-2019
90103... 400 Kërkesa Civile Vojsava Osmanaj Elza 11-10-2019
21234... 1492 Civile Themeli Selim Kryeziu Vinçens Bashkia Shk... 11-10-2019
11233... 216 Kërkesa Civile Lindita Hoxha Albi Shpk 11-10-2019
21249... 1491 Civile Themeli Hajrie Muçmata Agron Drejtoria E P... 11-10-2019
11233... 214 Kërkesa Civile Marina Rraboshta Gruda - 1 Shpk 11-10-2019
11233... 215 Kërkesa Civile Vojsava Osmanaj Micro Credit Albania... 11-10-2019