Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21234... 1089 Civile Themeli Hajrie Muçmata Zyra Arsimore Mirdit... 17-04-2019
21274... 1090 Civile Themeli Vojsava Osmanaj Shoqëria Përmbarimor... 17-04-2019
21274... 1087 Civile Themeli Selim Kryeziu Shoqëria "Ujësjellës... 17-04-2019
21234... 1088 Civile Themeli Lindita Hoxha Shoqëria "Micro Cred... 17-04-2019
21258... 1091 Civile Themeli Astrit Kalaja Shoqëria "Fushë Kruj... 17-04-2019
21252... 255 Kërkesa Civile Marina Rraboshta Azem 17-04-2019
90103... 256 Kërkesa Civile Selim Kryeziu Pëllumb 17-04-2019
23000... 119 Kërkesa Civile Vojsava Osmanaj Blerina Lauren 16-04-2019
11233... 122 Kërkesa Civile Valbona Vata Oshee Sha 16-04-2019
11233... 120 Kërkesa Civile Fuat Vjerdha Oshee Sha 16-04-2019