Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21274... 1348 Civile Themeli Marina Rraboshta Edvalda Zyra Përmba... 31-07-2019
21245... 351 Kërkesa Civile Hajrie Muçmata Pranvera 30-07-2019
21245... 347 Kërkesa Civile Aleks Nikolli Joana 26-07-2019
21246... 1347 Civile Themeli Valbona Vata Eneida Angjelin Ma... 26-07-2019
21240... 1346 Civile Themeli Vojsava Osmanaj Pjetër Vitore Oshe... 25-07-2019
90103... 345 Kërkesa Civile Selim Kryeziu Rina 25-07-2019 50-2019-1506 29-07-2019
31004... 346 Kërkesa Civile Lindita Hoxha Simon Rosela Agjen... 25-07-2019
21245... 342 Kërkesa Civile Hajrie Muçmata Bahri 24-07-2019
21237... 171 Kërkesa Civile Valbona Vata Zyra Përmbarimore Ku... 24-07-2019
11216... 1343 Civile Themeli Marina Rraboshta Bardhok Personi Fiz... 24-07-2019