Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21236... 1331 Civile Themeli Vojsava Osmanaj Ndoj Drejtoria Rajo... 22-10-2020
11233... 185 Kërkesa Civile Astrit Kalaja Micro Credit Albania... 22-10-2020
21291... 1330 Civile Themeli Valbona Vata Dajana Jozef 22-10-2020
21245... 315 Kërkesa Civile Vojsava Osmanaj Zef 20-10-2020
21274... 1329 Civile Themeli Valbona Vata Agron Përmbaruesi G... 20-10-2020
11233... 184 Kërkesa Civile Astrit Kalaja Personi Fizik Irfan ... 19-10-2020
21245... 314 Kërkesa Civile Vojsava Osmanaj Albina 15-10-2020
21246... 1328 Civile Themeli Valbona Vata Xhafer Hysen Bashk... 15-10-2020
11233... 180 Kërkesa Civile Valbona Vata Final Sha 14-10-2020
11233... 181 Kërkesa Civile Astrit Kalaja Micro Credit Albania... 14-10-2020