Titulli Publikuar më Veprime
Vënd vakant për pozicionin Kryetar i Degës së Buxhetit në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda 01-11-2017
Gjykata e Apelit për Krime të Rënda shpall vëndin vakant për pozicionin Kryetar i Degës së Buxhetit në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posacme si vijon: a.Të zotërojë diplomë të nivelit “master i shkencave” në Ekonomi, Dega Financë. b.Të zotëerojë programin financiar Alfa Web. c.Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.