Si të komunikojmë me Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda?

 

Gjykata e Apelit për Krime të Rënda jep informacion për publikun nëpërmjet:

 

  • Administratës Gjyqësore, e cila nëpërmjet nëpunësve të sekretarisë gjyqësore dhe arkivit, informon personat e interesuar mbi statusin e dosjes gjyqësore.

 

  • Afishimit të listave të gjyqeve.

 

  •  Sektorit të Marrëdhënieve me Publikut dhe Median. Media e shkruar dhe audiovizuale duhet të kontaktojë me këtë sektor për ushtrimin e veprimtarisë së saj në ambientet e Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda.

 

Personat e interesuar, për më tepër mund ti drejtohen Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda në:

 

Adresa: Rruga "Jordan Misja"

Tiranë

 

Web page: www.gjykata.gov.al/apel-krimet-e-rënda/gjykata-e-apelit-krimet-e-rënda/


Tel:04 2234070

cel:069 47 82 192


E-mail: Elisa.Spahiu@gjykata.gov.al