Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71119... 85 Penale Themeli Gurali Brahimllari Prokuroria E Krimeve... 19-07-2017
71119... 85 Penale Themeli Gurali Brahimllari Prokuroria E Krimeve... 19-07-2017
71119... 83 Penale Themeli Albana Boksi Prokuroria E Krimeve... 17-07-2017
71119... 83 Penale Themeli Albana Boksi Prokuroria E Krimeve... 17-07-2017
71119... 84 Penale Themeli Albana Boksi Prokuroria E Krimeve... 17-07-2017
71119... 84 Penale Themeli Albana Boksi Prokuroria E Krimeve... 17-07-2017
71119... 82 Penale Themeli Saida Dollani Andrea Prokuroria E... 12-07-2017
71119... 82 Penale Themeli Saida Dollani Andrea Prokuroria E... 12-07-2017
71119... 81 Penale Themeli Nure Dreni Prokuroria E Krimeve... 10-07-2017
71119... 81 Penale Themeli Nure Dreni Prokuroria E Krimeve... 10-07-2017