Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71119... 124 Penale Themeli Nure Dreni Romeo Prokuroria E ... 07-11-2018
71119... 123 Penale Themeli Nertina Kosova Prokuroria E Krimeve... 07-11-2018
71119... 123 Penale Themeli Nertina Kosova Prokuroria E Krimeve... 07-11-2018
71119... 124 Penale Themeli Nure Dreni Romeo Prokuroria E ... 07-11-2018
71120... 122 Penale Themeli Nure Dreni Ervin Bledar Gani ... 06-11-2018
71142... 121 Penale Themeli Nure Dreni Tajar Prokuroria E ... 06-11-2018
71142... 120 Penale Themeli Nertina Kosova Prokuroria E Krimeve... 01-11-2018
71120... 119 Penale Themeli Gjovalin Pernoca Prokuroria E Krimeve... 01-11-2018
71119... 118 Penale Themeli Fehmi Petku Leonsi Prokuroria E... 29-10-2018
71119... 118 Penale Themeli Fehmi Petku Leonsi Prokuroria E... 29-10-2018