Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71142... 62 Penale Themeli Dhurata Haveri Sami Prokuroria E K... 05-06-2019
71119... 61 Penale Themeli Gurali Brahimllari Joan Prokuroria E K... 27-05-2019
71119... 61 Penale Themeli Gurali Brahimllari Joan Prokuroria E K... 27-05-2019
53103... 60 Penale Themeli Sokol Binaj Dritan Dash Ernest... 14-05-2019
52704... 59 Penale Themeli Idriz Mulkurti Suad Prokuroria E K... 13-05-2019
71119... 57 Penale Themeli Gurali Brahimllari Aldo Prokuroria E K... 08-05-2019
71119... 57 Penale Themeli Gurali Brahimllari Aldo Prokuroria E K... 08-05-2019
71142... 56 Penale Themeli Idriz Mulkurti Prokuroria E Krimeve... 02-05-2019
71142... 55 Penale Themeli Albana Boksi Prokuroria E Krimeve... 30-04-2019
71120... 54 Penale Themeli Saida Dollani Prokuroria E Krimeve... 30-04-2019