Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
71117... 96 Penale Themeli Nure Dreni Altin Prokuroria E ... 06-09-2017
71000... 108 Kërkesa Penale Saida Dollani Prokuroria E Krimeve... 06-09-2017
71119... 95 Penale Themeli Idriz Mulkurti Prokuroria E Krimeve... 06-09-2017
71119... 95 Penale Themeli Idriz Mulkurti Prokuroria E Krimeve... 06-09-2017
76017... 99 Kërkesa Penale Saida Dollani Arsen 31-07-2017 76-2017-289 18-09-2017
71120... 92 Penale Themeli Idriz Mulkurti Blerim Prokuroria E... 31-07-2017
71127... 93 Penale Themeli Dhimiter Lara Prokuroria E Krimeve... 31-07-2017
71127... 93 Penale Themeli Dhimiter Lara Prokuroria E Krimeve... 31-07-2017
71117... 91 Penale Themeli Nure Dreni Prokuroria E Krimeve... 31-07-2017
71119... 94 Penale Themeli Sokol Binaj Miri Prokuroria E K... 31-07-2017