Titulli Publikuar më Veprime
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 01.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 02.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 03.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 08.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 09.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 10.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 15.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 16.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 17.10.2019 18-09-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 22.10.2019 18-09-2019