Titulli Publikuar më Veprime
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 05.02.2020 31-01-2020
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 06.02.2020 31-01-2020
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 11.02.2020 31-01-2020
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 12.02.2020 31-01-2020
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 13.02.2020 31-01-2020
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 03.12.2019 15-11-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 04.12.2019 15-11-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 05.12.2019 15-11-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 10.12.2019 15-11-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 11.12.2019 15-11-2019