Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim per vend te lire pune ne pozicionin 'shofer dhe mirembajtes' 16-08-2019
Njoftim 31-07-2019
Njoftim per vend te lire pune ne pozicionin 'sanitare' 31-07-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 02.07.2019 19-06-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 04.07.2019 19-06-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 10.07.2019 19-06-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 11.07.2019 19-06-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 16.07.2019 19-06-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 18.07.2019 19-06-2019
Lista e ceshtjeve te reja per gjykim date 23.07.2019 19-06-2019