REPUBLIKA E SHQIPËRISË

GJYKATA E APELIT

KORÇË

                                                                               
Struktura dhe Organika e GjykatësKryetare                                         1
Gjyqtarë                                         5
Kancelar                                         1
Sekretare Gjyqësore                        4
Kryetare e Degës së Buxhetit            1
Specialist IT                                    1
Arkiviste   Gjyqësore                       1
Shofer  i Kryetares                          1
Sanitare                                         1
Nëpunës Sigurie                              1
Nëpunës Gjyqësor                           1