Emri Data e fillimit të punës
Lindita Hoxha 04-04-2019
Astrit Kalaja 04-04-2019
Selim Kryeziu 04-04-2019
Fatmira Hajdari 22-05-2019
Genti Shala 22-05-2019
Fuat Vjerdha 03-06-2019
Vojsava Osmanaj 03-06-2019
Aleks Nikolli 03-06-2019
Andi Civici 25-06-2019
Valdete Hoxha 25-06-2019