Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21245... 51 Kërkesa Civile Etleva Temo Liliana 18-02-2020
21291... 197 Civile Themeli Etleva Temo Aleks Agjencia E Tr... 18-02-2020
21246... 200 Civile Themeli Olsi Xhavella Shezai Atp Tirane ... 18-02-2020
21246... 201 Civile Themeli Etleva Temo Fahri Keshilli I Mi... 18-02-2020
11111... 198 Civile Themeli Etleva Temo Gjergji Vera Mimoz... 18-02-2020
21234... 199 Civile Themeli Olsi Xhavella Entela Silvester A... 18-02-2020
21245... 16 Kërkesa Civile Olsi Xhavella Eva Jani 17-02-2020
21253... 195 Civile Themeli Etleva Temo Stefan Petro Vangj... 17-02-2020
21243... 194 Civile Themeli Olsi Xhavella Artur Agim 17-02-2020
21240... 196 Civile Themeli Etleva Temo Armand Valter 17-02-2020