Mirësevini në faqen zyrtare të Gjykatës së Apelit Korçë

 


 

Gjykata e Apelit Korce deshiron qe nepermjet kesaj faqeje t'iu ofroje qytetareve nje informacion te detajuar mbi funksionimin dhe aktivitetin e ketij institucioni, sepse ne si gjykate e shikojme llogaridhenien ndaj qytetarit obligimin kryesor ne performancen tone.

Kjo faqe synon qe ta afroje trupen gjyqesore dhe administraten gjyqesore me publikun duke ofruar transparence, profesionalizem dhe besueshmeri.

Perditesimi i vazhdueshem me informacion i faqes zyrtare te Gjykates se Apelit Korce eshte pjese e pandashme e procesit te rritjes se besimit te publikut ne sistemin gjyqesor.

Paanshmeria dhe transparenca totale ne vendimmarrjen e Gjykates se Apelit Korce mbeten qellimi kryesor i ketij institucioni dhe krijimi i kesaj faqeje zyrtare perfaqeson gjithashtu perpjekjet tona ne kete drejtim duke ofruar nje informacion sa me te dobishem, i cili do i vinte ne ndihme kujdo qe navigon ne kete faqe.

Që nga data 02 korrik 2012 të gjitha seancat regjistrohen në mënyrë digitale ne sistemin audio. Gjykata e Apelit Korçë është një ndër gjykatat e para të Shqipërisë qe e realizon me sukses këtë aplikim të rëndësishëm, i cili është mbështëtur plotësisht nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Mendojme se kjo faqe do te jete nje dritare mjaft e vlefshme per te gjithe opinionin publik te interesuar dhe ne rradhe te pare medias e cila sherben si nje ure lidhese e rendesishme ne percjelljen me shpejtesi te vendimeve gjyqesore dhe informacionit.  

 

 

Duke ju falenderuar per vemendjen! 

 

 

 

 NJOFTIM

 

Në linkun e mëposhtëm të faqes zyrtare të internetit të KLGJ gjendet informacion në lidhje me plotësimin e pozicioneve të lira me gjyqtarë.

http://klgj.al/njoftim-per-shtyp-26-shtator-2020/ ​

 

NJOFTIM

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.
http://klgj.al/kontakt-media/

 

NJOFTIM

 

Në linkun e mëposhtëm gjendet njoftimin rreth dy takimeve të zhvilluara nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, në bashkëpunim me Gjyqtarët për
Mediat dhe Nëpunësit Civilë Gjyqësorë për Marrëdhëniet me Publikun dhe Median në gjykata, në datat 21 Prill dhe 6 Maj, me
studentët e vitit të tretë të Departamentit të Gazetarisë të Universitetit të Tiranës.

http://klgj.al/keshilli-i-larte-gjyqesor-ne-bashkepunim-me-gjyqtaret-per-mediat-dhe-nepunesit-civile-gjyqesore-per-marredheniet-me-publikun-dhe-median-ne-gjykata-ne-datat-21-prill-dhe-6-maj-zhvilluan-dy-takime-ne/