Titulli Publikuar më Veprime
Lista e gjykimeve te reja date 10.10.18 Rrethi Gjirokaster 19-09-2018
Lista e gjykimeve te reja date 09.10.18 Rrethi Sarande 19-09-2018
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Sarande date 25.09.18 11-09-2018
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Gjitokaster date 27.09.18 11-09-2018
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Gjirokaster date 26.09.18 11-09-2018
Shorti elektronike i dates 06.09.2018 07-09-2018
Lista e Gjykimeve te reja date 19.09.2018 Rrethi Gjirokaster 07-09-2018
Lista e gjykimeve te reja date 20.09.2018 Rrethi Gjirokaste 07-09-2018
Lista e Gjykimeve te reja date 18.09.18 Rrethi Sarande 07-09-2018
Lista e gjykimeve te reja date 13.09.2018 Rrethi Gjirokaster 31-07-2018