Titulli Publikuar më Veprime
Lista e gjykimeve te reja date 24.10.2019 Rrethi Gjirokaster 15-10-2019
Lista e gjykimeve te reja date 23.10.2019 Rrethi Gjirokaster 15-10-2019
Lista e gjykimeve te reja date 22.10.2019 Rrethi Sarande 15-10-2019
Lista e gjykimeve te reja date 15.10.2019 Rrethi Sarande 27-09-2019
Lista e gjykimeve te reja date 03.10.2019 Rrethi Gjirokaster. 24-09-2019
Lista e gjykimeve te reja date 02.10.2019 Rrethi Gjirokaster. 24-09-2019
Procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 16.09.2019 23-09-2019
Procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 16.09.2019 23-09-2019
Lista e gjykimeve te reja date 26.09.2019 Rrethi Gjirokaster. 19-09-2019
Lista e gjykimeve te reja date 25.09.2019 Rrethi Gjirokaster. 19-09-2019