Titulli Publikuar më Veprime
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Sarande date 19.02.2019 06-02-2019
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Gjirokaster date 21.02.2019 06-02-2019
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Gjirokaster date 20.02.2019 06-02-2019
Shorti elektronik i dates 25.01.2019 29-01-2019
Lista e gjykimeve te reja date 06.02.2019 Rrethi Gjirokaster 25-01-2019
Lista e gjykimeve te reja date 07.02.2019 Rrethi Gjirokaster 25-01-2019
Lista e gjykimeve te reja date 24.01.2019 Rrethi Gjirokaster 14-01-2019
Lista e gjykimeve te reja date 23.01.19 Rrethi Gjirokaster 14-01-2019
Lista e gjykimeve te reja date 22.01.19 Rrethi Sarande 14-01-2019
Lista e gjykimeve te reja date 17.01.2019 rrethi Gjirokaster 07-01-2019