Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance date 20.11.2019 ora 15;00 20-11-2019
Procesverbali i Mbledhjes se Gjyqetareve date 31.10.2019 20-11-2019
Procesverbali i Mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 08.11.2019 20-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen Elvira Lopa 20-11-2019
Lista e gjykimeve te reja date 25.11.2019 18-11-2019
Lista e gjykimeve te reja date 19.11.2019 18-11-2019
Lista e gjykimeve te reja date 26.11.2019 18-11-2019
Lista e gjykymeve te reja date 19.11.2019 18-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Mysavere Gega date 15.11.2019 11-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Agim Alimema date 11.12.2019 11-11-2019