Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore me pale K.Ministrave date 15.10.2019 11-09-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Gentian Thomagjini etj date 26.09.2019 11-09-2019
Procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 23.07.2019 10-09-2019
Lista e eksperteve te Studios Autoteknike te Qarkullimit Rrugor 10-09-2019
Procesverbal i Mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 30.07.2019 31-07-2019
Procesverbal i Mbledhjes se Keshillit te Gjykates dt. 09.07.2019 18-07-2019
Lista e gjykimeve te reja date 23.07.2019 Rrethi Sarande Gjirokaster 09-07-2019
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Sarande-Gjirokaster date 16.07.2019 02-07-2019
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Sarande date 09.07.2019 02-07-2019
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Gjirokaster date 18.07.2019 02-07-2019