Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje vendimi me pale Stefan Vaso 14-11-2018
Shpallje vendimi me pale Nikolla Vaso 14-11-2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Pirro Lula date 20.11.2018 14-11-2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Natasha Thanasi date 04.12.2018 14-11-2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Gjergji Muco date 22.11.2018 14-11-2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Dhimiter Cavo date 15.01.2018 14-11-2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Albert Kaci date 22.11.2018 14-11-2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Shoqeria Kalaja T date 29.10.2018 01-11-2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Jeorija Kaftani date 21.11.2018 01-11-2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Dritan Kondi date 04.12.2018 01-11-2018