Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Kryegjyshata Boterore Bektashiane date 26.11.2019. 15-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Kryegjyshata Boterore Bektashiane date 26.11.2019 15-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Kryegjyshata Boterore Bektashiane date 26.11.2019 15-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Halil Hani date 26.11.2019 15-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Fernando Brahimi date 10.12.2019 15-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Dhimiter Evangjeliu date 06.12.2019 15-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Sofokli Mico date 02.12.2019 15-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Altion Caca date 20.11.2019 15-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Donika Boboli date 06.12.2019 13-11-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Andi Abazi date 12.12.2019 13-11-2019