Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Rigels Koko date 10.09.2019 31-07-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Hetem Kerpaci date 25.09.2019 31-07-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Ardita Agalliu date 01.08.2019 31-07-2019
Shpallje seance gjyqesore me paleShoqeria RB-13 date 24.09.2019 24-07-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Lina Vaso date 08.10.2019 24-07-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Perlat Shatrafili date 24.07.2019. 23-07-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Tartar Bazaj date 23.07.2019 18-07-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Polimer Ceci date 17.09.2019. 17-07-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Sose Dhroso date 19.07.2019 16-07-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Llambi Naci date 24.07.2019. 16-07-2019