Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Nikolla Vaso date 18.10.2019 15-10-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Myfit Libohova date 18.10.2019 15-10-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Theofan Lapa date 18.10.2019 10-10-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Ersida Theodhori date 15.10.2019 10-10-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Theofan Lapa date 18.10.2019 10-10-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Ersida Theodhori date 15.10.2019 10-10-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Drini Arizi date 18.10.2019 10-10-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Drini Arizi date 18.10.2019 10-10-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Marie Nela date 01.11.2019 10-10-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Muhamet Xhaferaj date 18.10.2019 10-10-2019