Titulli Publikuar më Veprime
Broshure_informuese_degjimi_regj_audio
Formulari i kerkeses per kopje audio nga publiku
Formulari i kerkeses per kopje audio nga publiku.
Formulari kerkese per informacion
Formulari kerkese per informacion
Mbi kerkesen per kopje regjistrimi audio
Mbi kerkesen per kopje regjistrimi audio
PROGRAMI I TRANSPARENCES
PROGRAMI I TRANSPARENCES
Regjistri i kerkesave
Regjistri i kerkesave.
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Regjistri Kerkesave
Rregullorja per pajisjet IT
Sherbime dhe veprime-Tarifat
Sherbime dhe veprime-Tarifat