Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per cshtjen me pale Ilirjan Xhango date 11.09.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Xhelal Isufi date 11.06.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Shoq. IVANI date 25.06.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Luiza Gjoni date 18.06.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Kujtim Kondi date 18.06.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Krenar Koshi date 28.06.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Diamant Dami date 28.06.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Andrea Kumbi date 27.06.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Hajri Goxhaj date 02.07.2019 10-06-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Daniela Cako date 09.07.2019 10-06-2019