Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore me pale Zhupa etj, date 16.01.2018 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore me pale Zhupa etj, date 16.01.2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Zahari etj, date 18.01.2018 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore me pale Zahari etj, date 18.01.2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Demaj, date 18.01.2018 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore me pale Demaj, date 18.01.2018
Shpallje seance gjyqesore me pale Cakalli etj, date 11.01.2018 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore me pale Cakalli etj, date 11.01.2018
Shpallje seance gjyqesore Shehu etj., date 19.12.2017 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore Shehu etj., date 19.12.2017
Shpallje seance gjyqesore Libohova etj., date 14.12.2017 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore Libohova etj., date 14.12.2017
Shpallje seance gjyqesore Elkri&Co etj., date 16.01.2018 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore Elkri&Co etj., date 16.01.2018
Shpallje seance gjyqesore Cunaj, etj., date 16.01.2018 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore Cunaj, etj., date 16.01.2018
Shpallje seance gjyqesore Core, etj., date 21.12.2017 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore Core, etj., date 21.12.2017
Shpallje seance gjyqesore me pale Rexho,dt. 16.01.18 11-12-2017
Shpallje seance gjyqesore me pale Rexho,dt. 16.01.18