Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Hajri Goxhaj date 28.05.2019. 19-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Rafije Brahimaj date 23.04.2019 19-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me paleLeonora Kutra date 18.04.2019 18-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Hajri Goxhaj date 28.05.2019 18-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Andrea Konimi date 18.04.2019. 18-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Andrea Konimi date 18.04.2019 17-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Rafije Brahimaj date 23.04.2019 17-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Hajri Goxhaj date 28.05.2019. 17-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Andrea Konimi date 18.04.2019 17-04-2019
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Shoq. Cogren date 23.04.2019 16-04-2019