Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje seance gjyqesore me pale Aristotel Petro date 06.02.2019 06-02-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Reshat Gega date 06.02.2019 06-02-2019
Shpallje vendimi per ceshtjen me pale Shoqeria Andkri 05-02-2019
Shpallje vendimi per ceshtjen me pale Miranda Hitaj 05-02-2019
Shpallje vendimi per ceshtjen me pale Lina (Trendelina) Vaso 05-02-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Vasil Thano date 20.03.2019 05-02-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Odisea Mehilli 05-02-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Nisibe Mahmutaj date 28.02.2019 05-02-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Kasjani Qiqi date 07.02.2019 05-02-2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Dhimitrulla Pasko date 06.02.2019 05-02-2019