Emri Data e fillimit të punës
TOMOR SKRELI 31-01-2007
IRENA BRAHIMI 31-01-2007
MIRANDA ANDONI 31-01-2007
DRITAN BANUSHI 31-01-2007
YLLI MINKA 12-05-2010
ENTON DHIMITRI 25-03-2014
Margarita BUHALI 17-09-2014
Sokol NGRESI 17-09-2014
Skender DAMINI 19-09-2014
Petrit ALIAJ 19-09-2014