Emri Data e fillimit të punës
BRUNILDA ORHANI 11-03-2019
ENTON DHIMITRI 25-03-2014
Margarita BUHALI 17-09-2014
Sokol NGRESI 17-09-2014
Skender DAMINI 19-09-2014
Petrit ALIAJ 19-09-2014
Dhurata HAVERI 28-10-2014
Saida DOLLANI 28-10-2014
Sokol BINAJ 28-10-2014
Alma LICAJ 28-10-2014