Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
58318... 36 Penale Themeli Dritan Banushi ***** 07-01-2021
70100... 25 Kërkesa Penale Miranda Andoni ***** 07-01-2021
70101... 27 Kërkesa Penale Enton Dhimitri ***** 07-01-2021
70100... 28 Kërkesa Penale Irena Brahimi ***** 07-01-2021
58318... 45 Penale Themeli Miranda Andoni ***** 07-01-2021
58325... 35 Penale Themeli Irena Brahimi ***** 07-01-2021
58326... 46 Penale Themeli Enton Dhimitri ***** 07-01-2021
52307... 34 Penale Themeli Irena Brahimi ***** 07-01-2021
58325... 43 Penale Themeli Dritan Banushi ***** 07-01-2021
71002... 24 Kërkesa Penale Enton Dhimitri ***** 07-01-2021