Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53101... 36 Penale Themeli Miranda Andoni Tomor Prokuroria E ... 13-02-2020
53107... 34 Penale Themeli Irena Brahimi Besmir Elvis Proku... 10-02-2020
61010... 17 Masa Sigurimi Dritan Banushi Prokuroria E Rrethit... 10-02-2020
52900... 33 Penale Themeli Irena Brahimi Ardit Prokuroria E ... 10-02-2020
70101... 22 Kërkesa Penale Miranda Andoni Sinan Prokuroria E ... 10-02-2020
70101... 23 Kërkesa Penale Izet Salaj Mentan Llambro Pro... 10-02-2020
58325... 35 Penale Themeli Dritan Banushi Bido Prokuroria E R... 10-02-2020
60001... 17 Masa Sigurimi Izet Salaj Prokuroria E Rrethit... 10-02-2020
70101... 22 Kërkesa Penale Izet Salaj Kristofor Prokurori... 07-02-2020
71002... 19 Kërkesa Penale Dritan Banushi Renald Prokuroria E... 07-02-2020