Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53101... 49 Penale Themeli Miranda Andoni Gurim Prokuroria E ... 14-04-2019
70101... 41 Kërkesa Penale Enton Dhimitri Katerina Prokuroria... 14-04-2019
52900... 48 Penale Themeli Tomor Skreli Ermal Prokuroria E ... 14-04-2019
52809... 47 Penale Themeli Izet Salaj Sazan Prokuroria E ... 14-04-2019
70100... 39 Kërkesa Penale Irena Brahimi Prokuroria E Rrethit... 12-04-2019
70100... 40 Kërkesa Penale Enton Dhimitri Prokuroria E Rrethit... 12-04-2019
60001... 36 Masa Sigurimi Enton Dhimitri Prokuroria E Rrethit... 11-04-2019
52900... 44 Penale Themeli Dritan Banushi Ervin Prokuroria E ... 07-04-2019
58103... 46 Penale Themeli Dritan Banushi Sotiraq Prokuroria ... 07-04-2019
53101... 45 Penale Themeli Tomor Skreli Adriatik Prokuroria... 07-04-2019