Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60001... 14 Masa Sigurimi Enton Dhimitri Prok Rr Gj Gjirokast... 18-02-2019
58344... 20 Kërkesa Penale Enton Dhimitri Edmond Prokuroria E... 14-02-2019
60001... 11 Masa Sigurimi Irena Brahimi Prokuroria E Rrethit... 12-02-2019
61005... 12 Masa Sigurimi Irena Brahimi Prokuroria E Rrethit... 12-02-2019
61005... 13 Masa Sigurimi Irena Brahimi Prokuroria E Rrethit... 12-02-2019
53004... 34 Penale Themeli Izet Salaj Sefer Prok Rr Gj Sa... 11-02-2019
52307... 32 Penale Themeli Tomor Skreli Artur Sofike Prok ... 10-02-2019
59127... 33 Penale Themeli Enton Dhimitri Klement Prok Rr Gj ... 10-02-2019
70100... 16 Kërkesa Penale Miranda Andoni Dragush Lumturi Pr... 08-02-2019
70100... 15 Kërkesa Penale Dritan Banushi Hetem Prokuroria E ... 08-02-2019