Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
70100... 284 Kërkesa Penale Izet Salaj Bashkim Vasil 10-12-2017
58108... 283 Penale Themeli Tomor Skreli Fjorald Prokuroria ... 10-12-2017
70101... 286 Kërkesa Penale Izet Salaj Erion Prokuroria E ... 10-12-2017
53601... 288 Penale Themeli Miranda Andoni Aleksandër Prokuror... 10-12-2017
59125... 289 Penale Themeli Enton Dhimitri Petrit Prokuroria E... 10-12-2017
58345... 290 Penale Themeli Dritan Banushi Arben Prokuroria E ... 10-12-2017
53801... 281 Penale Themeli Irena Brahimi Dhame Prokuroria E ... 10-12-2017
58318... 282 Penale Themeli Tomor Skreli Lulezim Prokuroria ... 10-12-2017
70100... 285 Kërkesa Penale Irena Brahimi Fereniqi 10-12-2017
58325... 287 Penale Themeli Irena Brahimi Viktor Prokuroria E... 10-12-2017