Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
60001... 71 Masa Sigurimi Enton Dhimitri Prokuroria E Rrethit... 19-08-2019
60005... 70 Masa Sigurimi Enton Dhimitri Prokuroria E Rrethit... 15-08-2019
61007... 69 Masa Sigurimi Irena Brahimi Prokuroria E Rrethit... 14-08-2019
61007... 68 Masa Sigurimi Miranda Andoni Prokuroria 05-08-2019
61007... 67 Masa Sigurimi Miranda Andoni Prokuroria E Rrethit... 02-08-2019
61006... 65 Masa Sigurimi Dritan Banushi Prokuroria E Rrethit... 31-07-2019 20-2019-657 16-08-2019
61010... 66 Masa Sigurimi Tomor Skreli Prokuroria E Rrethit... 31-07-2019
61008... 63 Masa Sigurimi Tomor Skreli Prokuroria E Rrethit... 30-07-2019
71008... 73 Kërkesa Penale Tomor Skreli Enkeleda Prokuroria... 30-07-2019
71007... 72 Kërkesa Penale Izet Salaj Prokuroria E Rrethit... 30-07-2019