Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21245... 21 Kërkesa Civile Enton Dhimitri Harald 19-04-2018
21245... 20 Kërkesa Civile Tomor Skreli Varvara 18-04-2018
21250... 56 Kërkesa Civile Miranda Andoni Adelina Agjensia E ... 18-04-2018
11233... 57 Kërkesa Civile Izet Salaj Banka "Nbg" Sha 18-04-2018
21256... 316 Civile Themeli Enton Dhimitri Kalo Muhamet 18-04-2018
21249... 319 Civile Themeli Izet Salaj Edmond Oshee Sha 18-04-2018
21256... 321 Civile Themeli Irena Brahimi Dashmira Bashkia Gj... 18-04-2018
11233... 16 Kërkesa Civile Izet Salaj Hektor 18-04-2018
21277... 317 Civile Themeli Irena Brahimi Petro Shoqeria "Mer... 18-04-2018
21249... 318 Civile Themeli Dritan Banushi Sazan Oshee Sha Ti... 18-04-2018