Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21250... 122 Kërkesa Civile Dritan Banushi Thodhora Drejtoria ... 01-11-2018
21274... 577 Civile Themeli Izet Salaj Albert Adrian Perm... 01-11-2018
21246... 580 Civile Themeli Tomor Skreli Avdul Sheme Viktor... 01-11-2018
21240... 579 Civile Themeli Irena Brahimi Lorenca Shoqeria Mi... 01-11-2018
21237... 124 Kërkesa Civile Irena Brahimi Anesti Elvira Soko... 01-11-2018
21266... 578 Civile Themeli Enton Dhimitri Vasillaq Drssh Gjir... 01-11-2018
21250... 120 Kërkesa Civile Miranda Andoni Kadri Drejtoria Raj... 01-11-2018
11232... 121 Kërkesa Civile Izet Salaj Viktor 01-11-2018
11232... 123 Kërkesa Civile Tomor Skreli Viktor 01-11-2018
21271... 575 Civile Themeli Miranda Andoni Fatmira Atp Tirane ... 29-10-2018