Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11115... 176 Civile Themeli Dritan Banushi Edison Ilirjan Ndr... 14-01-2018
21001... 177 Civile Themeli Tomor Skreli Irfan Margarita 14-01-2018
90108... 4 Kërkesa Civile Irena Brahimi Gjykata E Apelit Gji... 14-01-2018
21239... 7 Civile Themeli Miranda Andoni Vera Agjensia E Tra... 14-01-2018
21288... 25 Civile Themeli Tomor Skreli Gazmend Bashkia Per... 14-01-2018
21288... 24 Civile Themeli Izet Salaj Nevruz Bashkia Perm... 14-01-2018
90102... 26 Kërkesa Civile Izet Salaj Kristaq Hetem 14-01-2018
21001... 175 Civile Themeli Miranda Andoni Majlinda Florjan 14-01-2018
21249... 171 Civile Themeli Enton Dhimitri Subjekti "Dilaveri-D... 11-01-2018
21235... 173 Civile Themeli Miranda Andoni Suzana Theofan Leo... 11-01-2018