Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11232... 2 Civile Themeli Irena Brahimi Selvi Shqiponja 15-04-2019
90103... 22 Kërkesa Civile Dritan Banushi Muzafer 14-04-2019
21233... 96 Civile Themeli Tomor Skreli Mimoza Fatos Ardia... 14-04-2019
21253... 314 Civile Themeli Enton Dhimitri Vladimir Hamit (Mit... 14-04-2019
21239... 97 Civile Themeli Dritan Banushi Elvira Agjencia E T... 14-04-2019
21234... 315 Civile Themeli Izet Salaj Refije Fatjon Gazm... 14-04-2019
21233... 93 Civile Themeli Izet Salaj Muharrem Agjencia E... 11-04-2019
21314... 94 Civile Themeli Tomor Skreli Verdi Agjencia E Tr... 11-04-2019
21241... 95 Civile Themeli Miranda Andoni Dashmira Agjencia E... 11-04-2019
21314... 93 Civile Themeli Dritan Banushi Ardian Agjencia E T... 11-04-2019