Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
21235... 411 Civile Themeli Izet Salaj "Saranda Construksio... 23-07-2019
21246... 415 Civile Themeli Tomor Skreli Fernando Sotir Agj... 23-07-2019
21249... 416 Civile Themeli Enton Dhimitri Jani Bashkia Finiq ... 23-07-2019
21249... 417 Civile Themeli Dritan Banushi Elton Aluizni Saran... 23-07-2019
11112... 412 Civile Themeli Enton Dhimitri Elvira Anest 23-07-2019
21256... 413 Civile Themeli Miranda Andoni Zambak Shoqeria Nok... 23-07-2019
21239... 414 Civile Themeli Miranda Andoni Josif Valentina Ag... 23-07-2019
21256... 418 Civile Themeli Izet Salaj Andrijan Asllan 23-07-2019
21245... 28 Kërkesa Civile Miranda Andoni Aldiron 22-07-2019
11115... 409 Civile Themeli Tomor Skreli Kujtim Oshee Gjirok... 22-07-2019