Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11233... 65 Kërkesa Civile Tomor Skreli Micro Credit Albania... 14-02-2019
21233... 45 Civile Themeli Irena Brahimi Limos Elventina Sa... 14-02-2019
21237... 66 Kërkesa Civile Irena Brahimi Ylli Drejtoria E Po... 14-02-2019
21233... 46 Civile Themeli Izet Salaj Qemal Agjencia E Tr... 14-02-2019
11233... 64 Kërkesa Civile Miranda Andoni Banka Nbg Albania 14-02-2019
21300... 12 Kërkesa Civile Tomor Skreli Zigur Gjykata E Ape... 14-02-2019
21250... 67 Kërkesa Civile Enton Dhimitri Safet Drejtoria Raj... 14-02-2019
21276... 246 Civile Themeli Tomor Skreli Fato Asllan Astrit... 13-02-2019
21001... 241 Civile Themeli Irena Brahimi Leonidha Elisaveta ... 13-02-2019
11232... 242 Civile Themeli Irena Brahimi Sherbimi Permbarimor... 13-02-2019