Title Published on Actions
Shpallje seance gjyqesore me pale K.Ministrave date 15.10.2019 11/09/2019
Shpallje seance gjyqesore me pale Gentian Thomagjini etj date 26.09.2019 11/09/2019
Procesverbal i mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 23.07.2019 10/09/2019
Lista e eksperteve te Studios Autoteknike te Qarkullimit Rrugor 10/09/2019
Procesverbal i Mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 30.07.2019 31/07/2019
Procesverbal i Mbledhjes se Keshillit te Gjykates dt. 09.07.2019 18/07/2019
Lista e gjykimeve te reja date 23.07.2019 Rrethi Sarande Gjirokaster 09/07/2019
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Sarande-Gjirokaster date 16.07.2019 02/07/2019
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Sarande date 09.07.2019 02/07/2019
Lista e gjykimeve te reja Rrethi Gjirokaster date 18.07.2019 02/07/2019