Title Published on Actions
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Apostol Thano date 29.10.2020. 21/10/2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Florida Hamiti date 15.12.2020 21/10/2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Florida Hamiti date 15.12.2020 21/10/2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Gentian Kukurreci date 28.10.2020 21/10/2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Guri Sala date 03.11.2020 21/10/2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale Vangjel Cakuli date 26.10.2020 21/10/2020
Njoftim për takimin e realizuar me përfaqësuesit e medias 20/10/2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale paditese Erjona Shena date 17.11.2020 19/10/2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale paditese Fatmira Selfaj date 13.11.2020 19/10/2020
Shpallje seance gjyqesore per ceshtjen me pale paditese Nefo Beqirii date 10.11.2020 19/10/2020