Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
58325... 106 Penale Themeli Izet Salaj Redon Prok Rr Gj Sa... 19/10/2020
70101... 90 Kërkesa Penale Miranda Andoni Çano Prokuroria E R... 19/10/2020
70100... 88 Kërkesa Penale Enton Dhimitri Ylli Prok Rr Gj Per... 19/10/2020
70100... 89 Kërkesa Penale Irena Brahimi Prok Rr Gj Gjirokast... 19/10/2020
70100... 87 Kërkesa Penale Dritan Banushi Llazar Prok Rr Gj P... 19/10/2020
60001... 126 Masa Sigurimi Irena Brahimi Prok Rr Gj Gjirokast... 14/10/2020
60001... 125 Masa Sigurimi Irena Brahimi Prok Rr Gj Gjirokast... 14/10/2020
61005... 127 Masa Sigurimi Irena Brahimi Prok Rr Gj Gjirokast... 14/10/2020
70100... 85 Kërkesa Penale Miranda Andoni Mario Prokuroria E ... 08/10/2020
70100... 86 Kërkesa Penale Izet Salaj Guri Festime Proku... 08/10/2020