Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim 05-02-2019
Praktika per pagesen e avokateve ,psikologeve per ceshtjet me te mitur dhe eksperteve penale., 29-01-2019
Xhimi Karaj 22-01-2019
Vendimi për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e zëvendëskryetarit të gjykatës 15-01-2019
Shpallje per vend te lire pune prane Gjykates se Apelit Durres. 08-01-2019
Njoftime per Depozitimin e Rekurseve. 08-01-2019
Nermin Dino 13-12-2018
Artur Zeka (Xeka)` 03-12-2018
Sokol Copja dhe Euglend Godolja 09-07-2018
Antonino Crea 26-06-2018