Titulli Publikuar më Veprime
Procesverbal permbledhes i mbledhjes se Keshillit te Gjykates date 02.12.2019 13-12-2019
Vendimi K.L.Gj per pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore ne gjykatat. 02-12-2019
Vendim nr.267 date 02.12.2019 i Keshillit te Larte Gjyqesor per pezullimin e veprimtarise dhe sherbimeve gjyqesore ne gjykata e qarqeve Durres, Tirane dhe Lezhe.
Njoftim per shtyrjen e sancave gjyqesore per daten 26-27 nentor 2019. 27-11-2019
Procesverbal permbledhes i Mbledhjes se Keshillit te Gjykates me date 23.10.2019 21-11-2019
Procesverbal permbledhes mbi zhvillimin e mbledhjes se Keshillit te Gjykates me date 19.11.2019. 21-11-2019
Permbledhje e procesverbalit te Mbledhjes se Keshillit te Gjykates se Apelit Durres date 14.11.2019 19-11-2019
Njoftim per shpallje konkurimi per vend te lire pune ne Gjykaten e Apelit Durres 15-11-2019
Njoftim me shpallje per te pandehurin Jetnor Elezi. 13-09-2019
STUDIO ING. EKSPERTEVE AUTOTEKNIK TE QARKULLIMIT RRUGOR 10-09-2019
Lista e avokateve per tu caktuar kryesisht per qytetin KAVAJE. 04-09-2019