Titulli Publikuar më Veprime
Urdher per pezullimin e shortit ne muajin gusht 2019. 16-07-2019
Njoftim per vend te lire pune ne pozicionin e magazinier/arketar. 15-07-2019
Procesverbal "mbi zhvillimin e mbledhjes se Keshillit te Gjykates me date 25.6.2019". 02-07-2019
Procesverbal mbi zhvillimin e mbledhjes se Keshillit te Gjykates me date 11.6.2019.. 25-06-2019
Vendimi per kalendarin e shqyrtimit te çeshtjeve ne Gjykaten e Apelit Durres 06-06-2019
Vendim Nr.78 , date 30.5.2019.
Lista e Avokateve Kryesisht Durres-Kavaje per minorenet 26-04-2019
Lista e Avokateve Kryesisht Durres shkurt 2018-Shkurt 2019 25-04-2019
Lista e Psikologeve vleresues per vitin 2019 25-04-2019
Lista e Eksperteve te Sigurise Rrugore per vitin 2018 25-04-2019
Lista e eksperteve te regjistruar sipas kerkesave te tyre prane Gjykates Apelit Durres 25-04-2019