Adresa:  Rruga "Bajram Tusha"
Lagjia Nr. 14 Shkozet Durrës
 

 

Per informacion drejtuar Gjykatës së Apelit Durrës na kontaktoni në nr:

  
    Tel:  +355 52 2 227 548
    Tel:  +355 52 2 227 546
  

 
 email: zmp.gjykataapelitdurres@gjykata.gov.al