Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53814... 1257 Penale Themeli Desart Avdulaj Mjaftoni Prokuroria... 12-12-2017
70100... 463 Kërkesa Penale Petraq Dhimitri Prokuroria 12-12-2017
60005... 274 Masa Sigurimi Besim Trezhnjeva Sokol Prokuroria 12-12-2017
53107... 1258 Penale Themeli Tritan Hamitaj Sokol Euglent Prok... 12-12-2017
61007... 271 Masa Sigurimi Agim Ferizaj Prokuroria 07-12-2017
70105... 456 Kërkesa Penale Arben Vrioni Andon Prokuroria 07-12-2017
71037... 460 Kërkesa Penale Izet Dushaj Ermir 07-12-2017
71036... 461 Kërkesa Penale Valbon Çekrezi Abdyl Prokuroria 07-12-2017
61002... 273 Masa Sigurimi Agim Ferizaj Prokuroria 07-12-2017
70101... 457 Kërkesa Penale Anita Mici Bardhyl Prokuroria ... 07-12-2017