Title Published on Actions
Njoftim me shpallje per te pandehurin Jetnor Elezi. 13/09/2019
STUDIO ING. EKSPERTEVE AUTOTEKNIK TE QARKULLIMIT RRUGOR 10/09/2019
Lista e avokateve per tu caktuar kryesisht per qytetin KAVAJE. 04/09/2019
Lista e avokateve per tu caktuar kryesisht. 04/09/2019
Njoftim me shpallje per ceshtjen civile me pale kerkuese A.Tosku. 29/07/2019
Njoftim me shpallje per ceshtjen civile me pale kerkuese V.Sako. 25/07/2019
Urdher per pezullimin e shortit ne muajin gusht 2019. 16/07/2019
Njoftim per vend te lire pune ne pozicionin e magazinier/arketar. 15/07/2019
Procesverbal "mbi zhvillimin e mbledhjes se Keshillit te Gjykates me date 25.6.2019". 02/07/2019
Procesverbal mbi zhvillimin e mbledhjes se Keshillit te Gjykates me date 11.6.2019.. 25/06/2019