Struktura e Gjykates se Apelit Durres:

Nr

FUNKSIONI

Numri Organik

1

Kryetar

1

2

Gjyqtar

13

3

Kancelar

1

4

Kryesekretar

1

5

Sekretar gjyqësor

9

6

Nënpunës gjyqësor .

1

7

Kryetar i Dëges së Buxhetit

1

8

Specialist IT

1

9

Arkivist

1

10

Sanitar

1

11

Shofer dhe mirëmbajtës

1

12

Punonjës sigurie

1

     
 

  TOTALI

32