Number Act number Reg description Judge Name Parties Registered date Decision number Decision date Actions
21264... 1749 Civile Themeli Tritan Hamitaj Roni Drejtoria E Pe... 22/05/2020
21235... 1736 Civile Themeli Izet Dushaj Beqir Shoqeria "D &... 21/05/2020
21001... 1740 Civile Themeli Anita Mici Vjollca Refat 21/05/2020
21400... 1741 Civile Themeli Tritan Hamitaj Ylbere Sotiraq Dre... 21/05/2020
21400... 1742 Civile Themeli Desart Avdulaj Olimbie Vasillaq 21/05/2020
21264... 1743 Civile Themeli Izet Dushaj Ilirjan Fondi Shqip... 21/05/2020
90102... 1589 Kërkesa Civile Izet Dushaj Shpetim Xhixhe Aur... 21/05/2020
21001... 1739 Civile Themeli Valbon Çekrezi Orest Silvana 21/05/2020
21382... 1744 Civile Themeli Valbon Çekrezi Sanije Raiffeisen B... 21/05/2020
21245... 1586 Kërkesa Civile Anita Mici Besnik 21/05/2020